صفحه نخست » اخبار و رویدادها » اطلاعیه‌ها » آگـهی مناقصـه نگهداری و راهبری تاسیسات

آگـهی مناقصـه نگهداری و راهبری تاسیسات

مناقصه گزار: دانشگاه ولی­عصر(عج) رفسنجان

محل دریافت اسناد: رفسنجان، ابتدای جاده یزد، سازمان مرکزی دانشگاه ولی­عصر(عج)- دبیرخانه مرکزی

موضوع مناقصه:نگهداری و راهبری تاسیسات

مهلت دریافت اسناد: از مورخه چهارشنبه ۹۸/۰۴/۲۶ لغایت سه‌شنبه ۰۸/۰۵/۹۸ ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات:‌شنبه ۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴

جلسه توجیهی: سه شنبه ۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۸ صبح – دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع

بازگشایی پیشنهادات:یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۰ ساعت ۸ صبح – دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی

ارائه رسید بانکی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۸۶۷۳۸۰۸۰۰۷ به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه جهت دریافت اسناد الزامی است.

ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و ارائه کد کاربری الزامی است.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

تذکر۱: شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادها، ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

تذکر۲: هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 روابط عمومی دانشگاه ولی­ عصر(عج)