صفحه نخست » اخبار و رویدادها » اطلاعیه‌ها » آگـهی مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا و پخت نان

آگـهی مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا و پخت نان

مناقصه گزار: دانشگاه ولی­عصر(عج) رفسنجان

محل دریافت اسناد: رفسنجان، ابتدای جاده یزد، سازمان مرکزی دانشگاه ولی­عصر(عج)- دبیرخانه مرکزی

موضوع مناقصه:تهیه، طبخ و توزیع غذا و پخت نان

مهلت دریافت اسناد: از مورخه چهارشنبه ۹۸/۰۴/۲۶ لغایت سه‌شنبه ۰۸/۰۵/۹۸ ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ‌شنبه ۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴

جلسه توجیهی: سه شنبه ۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۰ صبح – دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع

بازگشایی پیشنهادات: یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۰ ساعت ۱۰ صبح – دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع

میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالبه صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی

ارائه رسید بانکی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۸۶۷۳۸۰۸۰۰۷ به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه جهت دریافت اسناد الزامی است.

ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و ارائه کد کاربری الزامی است.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

تذکر۱: شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادها، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی‌نماید و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

تذکر ۲: هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 روابط عمومی دانشگاه ولی­ عصر(عج)