صفحه نخست » اخبار و رویدادها » اخبار شورای صنفی کارکنان » شورای صنفی کارمندان از مدیریت شایسته آقای دکتر دهقان قدردانی کرد