صفحه نخست » اخبار و رویدادها » اخبار شورای صنفی کارکنان » مهمترین وظیفه شورای صنفی پیگیری مطالبات رفاهی کارمندان است
جلسه رای گیری  و انتخاب اعضای هیات مدیره شورای صنفی کارمندان  عصر روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه  با حضور اکثریت کارمندان  دانشگاه در سالن همایش های شهید هنری برگزار شد.در این جلسه پس از ارائه گزارش بعضی از فعالیتهای  این شورا و تبریک ولادت با سعادت حضرت علی (ع) قرائت متنی با این موضوع توسط سرکار خانم الهام دهقان جانشین شورای صنفی کارمندان رای گیری جهت انتخاب شورای جدید با معرفی کاندیداها برگزار شد .رییس محترم دانشگاه نیز که بخاطر نشان دادن اهمیت این شورا در پایان کار رای گیری به این جمع اضافه شد ه بود، با تبریک میلاد با سعادت امیر خوبی ها حضرت علی (ع) طی سخنان کوتاهی به تشریح بعضی از وظایف اثر گذار این شورا پرداخت .آقای دکتر محمدعلی دهقان با اشاره به اینکه از مهمترین وظایف شورای صنفی  در دانشگاه : ورود به امور رفاهی کارمندان هست ؛کار این شورا را خطیر و وظیفه افرادی را که با انتخاب کارمندان به این شورا می آیند؛بسیار خطیر ارزیابی کرد.وی  پرداختن به مطالبات به حق کارمندان را از دغدغه های  مسئولین دانشگاه  خواند و هرگونه اضافه حقوقی که طی آیین نامه ها و بخش نامه های دولتی باشد به شرط  موافقت هیات امنای دانشگاه  قابل  اجرا اعلام کرد.


شرح وظایف شورای صنفی کارمندان

۱ـ تهیه و ارائه آیین نامه داخلی کارگروه و تجدید نظرهای احتمالی، به شورای مرکزی جهت تصویب نهایی آیین نامه مربوطه.
۲ـ تهیه گزارش فصلی از خدمات رفاهی ارایه شده در کلیه واحدهای دانشگاه.
۳ـ جمع آوری و بررسی بخشنامه ها،آیین نامه ها و مقررات موجود در امور رفاهی و  تهیه  لیست کامل خدمات رفاهی مصوب دولت برای کارکنان.
۴ـ ارائه پیشنهادات مناسب در زمینه ارایه خدمات رفاهی دانشگاه .
۵ـ شناخت نیازهای رفاهی کارکنان دانشگاه و بررسی نقاط ضعف و راه های تقویت امکانات رفاهی.
۶ـ بررسی عملکرد شرکت های تعاونی مصرف ـ مسکن ـ چندمنظوره و غیره دانشگاه.
۸ـ ارایه پیشنهادات بمناسب برای استفاده ی کارکنان از کلیه ی امکانات دانشگاه و تعامل با سایر دانشگاه ها در زمینه امور رفاهی.