صفحه نخست » اخبار و رویدادها » اخبار شورای صنفی کارکنان » با رای کارمندان اعضای هیات مدیره جدید شورای صنفی انتخاب شدند
اسامی هیات مدیره جدید شورای صنفی کارمندان

انتخابات ۲۱ فروردین ماه
سالن شهید هنری

دکتر محسن ارسلان         

مهدی برومند نیا               

امین حجت                 

سلمان علی محمدی            

الهام دهقان                  

بتول خدابخشی                  

علی هاشمی                  

حسن ابراهیمی  با ۴۵ رای و ابوالقاسم صالحی با ۳۸ رای علی البدل اول و دوم