تقویم آموزشی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

تقویم آموزشی سال تحصیلی1400-1399

فرایندنیم‌سال اول 1400-1399نیم‌سال دوم 1400-1399
انتخاب واحد ورودی 97 و ما قبل23 شهریور20 بهمن
انتخاب واحد ورودی 98 و 9924 شهریور21 بهمن
شروع كلاس ها29 شهریور25 بهمن
حذف واضافه1 و 2 مهرماه28 و 29 بهمن
حذف اضطراریتا 13 دیتا 8 خرداد
مهلت تأیید حذف اضطراری توسط تا اساتیدتا 20 دیتا 15 خرداد
ثبت‌نام مقدماتی و ارزشیابیاز 29 آذر تا 11 دیاز 25 اردیبهشت تا 5 خرداد
مهلت تأیید ثبت‌نام مقدماتی توسط اساتیدتا 18 دیتا 12 خرداد
توزیع درخواست‌‌های انتقال و مهمان-اول تا 31 اردیبهشت
پایان کلاس‌ها1 بهمن26خرداد
شروع امتحانات2 بهمن27 خرداد
تاریخ پایان امتحانات16بهمن10 تیر
تاریخ برگزاری امتحانات دروس معارف2بهمن و 9 بهمن27 خرداد و 3 تیر
تاریخ پایان مهلت ثبت نمرات19 بهمن16 تیر