تقویم آموزشی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400

فرایندنیم‌سال اول 1401-1400نیم‌سال دوم 1401-1400
انتخاب واحد ورودی 98 و ما قبل30 شهریور12 بهمن
انتخاب واحد ورودی 99 و 140031 شهریور 13 بهمن
شروع كلاس ها3 مهر16 بهمن
حذف واضافه6 و 7 مهرماه19 و 20 بهمن
حذف اضطراریتا 4 دیتا 8 خرداد
مهلت تأیید حذف اضطراری توسط تا اساتیدتا 20 دیتا اول خرداد
ثبت‌نام مقدماتی و ارزشیابیاز 20 آذر تا 1 دیاز 18 اردیبهشت تا 29 ارديبهشت
مهلت تأیید ثبت‌نام مقدماتی توسط اساتیدتا 8 دیتا 5 خرداد
توزیع درخواست‌‌های انتقال و مهمان-اول تا 31 اردیبهشت
پایان کلاس‌ها22 دي19 خرداد
شروع امتحانات23 دي 20 خرداد
تاریخ پایان امتحانات7بهمن3 تیر
تاریخ برگزاری امتحانات دروس معارف23 دي و 30 دي20 خرداد و 27 خرداد
تاریخ پایان مهلت ثبت نمرات10 بهمن10 تیر