تقویم آموزشی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401

فرایندنیم‌سال اول 1402-1401نیم‌سال دوم 1402-1401
انتخاب واحد ورودی 99 و ما قبل22 شهریور11 بهمن
انتخاب واحد ورودی 1400 و 140123 شهریور 12 بهمن
شروع كلاس ها26 شهریور15 بهمن
حذف واضافه29 و 30 شهریور18 و 19 بهمن
حذف اضطراریتا 18 آذزتا 29 اردیبهشت
مهلت تأیید حذف اضطراری توسط تا اساتیدتا 25 آذرتا 3 خرداد
ثبت‌نام مقدماتی و ارزشیابیاز 19 آذر تا 26 آذراز 30 اردیبهشت تا 7 خرداد
مهلت تأیید ثبت‌نام مقدماتی و ارزش یابیتا 2 دیتا 15 خرداد
توزیع درخواست‌‌های انتقال و مهمان-اول تا 31 اردیبهشت
پایان کلاس‌ها7 دي17 خرداد
شروع امتحانات8 دي 18 خرداد
تاریخ پایان امتحانات22 دی1 تیر
تاریخ برگزاری امتحانات دروس معارف8 دي و 15 دي18 خرداد و 25 خرداد
تاریخ پایان مهلت ثبت نمرات30 دی11 تیر