تقویم آموزشی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98

فرایندنیم‌سال اول 99-98نیم‌سال دوم 99-98
انتخاب واحد ورودی 96 و ما قبل23 شهریور7 بهمن
انتخاب واحد ورودی 98 و 9724 شهریور8 بهمن
شروع كلاس ها30 شهریور12 بهمن
حذف واضافه2 و 3 مهرماه15 و 16 بهمن
حذف اضطراریتا30 آذرتا 20 اردیبهشت
مهلت تأیید حذف اضطراری توسط تا اساتیدتا 7 دیتا 27 اردیبهشت
ثبت‌نام مقدماتی و ارزشیابی16 تا 27 آذراز 30 فروردین تا 10 اردیبهشت
مهلت تأیید ثبت‌نام مقدماتی توسط اساتیدتا 4 دیتا 17 اردیبهشت
توزیع درخواست‌‌های انتقال و مهمان-اول تا 31 اردیبهشت
پایان کلاس‌ها17 دی13 خرداد
شروع امتحانات21 دی17 خرداد
تاریخ پایان امتحانات2 بهمن29 خرداد
تاریخ برگزاری امتحانات دروس معارف19 و 26 دی22 و 29 خرداد
تاریخ پایان مهلت ثبت نمرات6 بهمن6 تیر