تقویم آموزشی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

تقویم آموزشی سال تحصیلی1400-1399

فرایندنیم‌سال اول 1400-1399نیم‌سال دوم 1400-1399
انتخاب واحد ورودی 97 و ما قبل23 شهریور7 بهمن
انتخاب واحد ورودی 98 و 9924 شهریور8 بهمن
شروع كلاس ها29 شهریور11 بهمن
حذف واضافه1 و 2 مهرماه14 و 15 بهمن
حذف اضطراریتا 29 آذرتا 1 خرداد
مهلت تأیید حذف اضطراری توسط تا اساتیدتا 6 دیتا 8 خرداد
ثبت‌نام مقدماتی و ارزشیابی15 تا 27 آذراز 18 تا 29 اردیبهشت
مهلت تأیید ثبت‌نام مقدماتی توسط اساتیدتا 4 دیتا 5 خرداد
توزیع درخواست‌‌های انتقال و مهمان-اول تا 31 اردیبهشت
پایان کلاس‌ها17 دی19 خرداد
شروع امتحانات18 دی20 خرداد
تاریخ پایان امتحانات2 بهمن3 تیر
تاریخ برگزاری امتحانات دروس معارف18 و 25 دی20و 27 خرداد
تاریخ پایان مهلت ثبت نمرات6 بهمن9 تیر