تقویم آموزشی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401

فرایندنیم‌سال اول 1402-1401نیم‌سال دوم 1402-1401
انتخاب واحد ورودی 99 و ما قبل22 شهریور11 بهمن
انتخاب واحد ورودی 1400 و 140123 شهریور 12 بهمن
شروع كلاس ها26 شهریور15 بهمن
حذف واضافه29 و 30 شهریور18 و 19 بهمن
حذف اضطراریتا 25 آذزتا 29 اردیبهشت
مهلت تأیید حذف اضطراری توسط تا اساتیدتا 2 دیتا 3 خرداد
ثبت‌نام مقدماتی و ارزشیابیاز 26 آذر تا 3 دیاز 30 اردیبهشت تا 7 خرداد
مهلت تأیید ثبت‌نام مقدماتی و ارزش یابیتا 9 دیتا 15 خرداد
توزیع درخواست‌‌های انتقال و مهمان-اول تا 31 اردیبهشت
پایان کلاس‌ها14 دي17 خرداد
شروع امتحانات15 دي 18 خرداد
تاریخ پایان امتحانات29 دی1 تیر
تاریخ برگزاری امتحانات دروس معارف15 دي و 22 دي18 خرداد و 25 خرداد
تاریخ پایان مهلت ثبت نمرات7 بهمن11 تیر